Cikk nyomtatása | Hozzászólások |
Megosztás:
2007. március 09. 10:13 | Danita

GONDOLAT

“Sötét Középkor”?

A középkor elnevezésében bizonyos leértékelés rejlik, hiszen a reneszánsz jelölte meg így a közte és az antikvitás között eltelt, átmenetinek és meglehetően barbárnak tartott időszakot. A “sötét középkor” fogalma pedig a felvilágosodás ellentéteként keletkezett.

A középkor kezdete egybeesik a Benedek-rend megalapításával, mely 529-ben történt, végét pedig 1492-re datálják, mikor felfedezték Amerikát. A középkori művészet két nagy korszakra bontható: a korai “sötét középkorra”, ami az 5-9. századot jellemezte, és a virágzó középkorra, melyben a román és a gótikus stílus volt a fő irányzat.

Az 5-9. század között Európa térképe átrendeződött, melyet több tényező befolyásolt: Bizánc harca a hegemóniáért, az Iszlám hódítása, egyházszakadás, népvándorlás valamint mongol és tatár inváziók.  A Római Birodalom területén megjelentek a barbár, gót népek, a bizánci hadak, longobárdok, burgundok, frankok, majd a karolingok.

A Karolingok neve elsősorban nagy mértékű pusztítással forrt össze, azonban kevesen tudják, hogy hozzájuk köthető az első írásiskolák kialakítása, és egy új írásfajta megjelenése a karoling minuscula, melyet a kódexek és oklevelek írására alkalmaztak.

Európa peremvidékein a vikingeknek volt jelentősége, akik a hajóépítés nagy mesterei voltak.

A Kárpátok és a Don között pedig a korai középkorban szláv államok jöttek létre. Ők felvették a kereszténységet, és központjuknak Bizáncot tették meg. Sikeresen elhárították a népvándorlás hullámait, és művészetük a templomépítészetben és a mozaikok készítésében bontakozott ki. Szigorú szabályokat hoztak létre a szent képek készítésében, amit a késő középkorban mintaképnek tekintettek.

De miért is nevezzük ezt a korszakot sötétnek? Azért mert barbár népek áramlottak be, és pusztítottak? Nem hinném, hisz nem csak romboltak, hanem építkeztek is, fejlődtek, művelődtek.

Miért lenne különb korszak az ókor a középkornál? Az ókor történelmében és művészetében egyaránt megtalálhatóak azok a sötét foltok, amiket a középkorban is felfedezhetünk. Példaként említeném az ókori tíz keresztényüldözést, melyet a rómaiak indítottak a Keresztény Egyház ellen, vagy az újkor legjellemzőbb vonását: a háborúkat.

Tévedés ezt a korszakot a sötétség jelzőjével illetni, hiszen maga a történelem a tanú rá,  hogy képesek vagyunk a világosságból a sötétségbe fordulni; de tudunk a sötétségből a világosságba is átlépni.

Ez pedig kortól független sajátossága az emberiségnek…

kulcsszavak:


Cikk nyomtatása | Hozzászólások |
Megosztás:

Test és lélek

Kedves Olvasónk!
Ha érdekli ez a téma, és szeretne heti hírlevelet kapni a témában, vagy értesítést a megjelent új cikkekről, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét!